October 22, 2018

לאחרונה, אני פוגשת מטופלים רבים, שנלחמים על זכות הבהייה שנלקחה מהם בילדות.

אלה, שכאשר הם "נתפשו" בוהים, מיד נשלחו לעשות משהו "מועיל" עם עצמם – לקרוא, לעזור בבית, העיקר לא לשבת סתם כך "בחוסר מעש".

יש בתים, מחמירים יותר, שבהם גם ההליכה לאיבוד בתוך הספר נתפשה כסוג של בהייה...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

Makomle

הוד השרון

 ©2017