July 28, 2017

שאלה:

למה דרוש גישור בין מתבגרים ובוגרים צעירים להוריהם?

תשובה:

גיל ההתבגרות (שנמשך היום עד גיל 30...) הוא תקופה סוערת ורוויית תהפוכות רגשיות.

לעיתים, עקב הנטייה של בני הנוער והבוגרים הצעירים לנהוג באופן קיצוני, נוצרים מצבים של הליכה לקצוות משני הצדדים, וחסר ה"סולם" שיעזור...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

Makomle

הוד השרון

 ©2017