July 29, 2017

שאלה:

המשפחה היא הבסיס הרגשי של כולנו. הקרקע שעליה אנו צומחים, לומדים ומתפתחים. אז איך קורה שדווקא עם האנשים הקרובים לנו ביותר קשה לנו להסתדר? שאחים רבים ביניהם, שיש נתק בין מתבגר להוריו, שקשה להידבר אחד עם השני בצורה שקולה ומכבדת?

תשובה:

מסתבר שדווקא הקירבה שאנחנו חשים כ...

July 20, 2017

שימוש בכלים יצירתיים בטיפול הפרטני, הזוגי, והמשפחתי:

  1. טיפול צעצוע

כשהוא נעלב, צצים בתוכו שני ילדים: זה ששם עצמו בפינה ויושב שם, מכונס בים של רחמים עצמיים, וזה שיוצא החוצה ותוקף כל מה שזז.

בדרך כלל שניהם מופיעים ביחד, כמו תאומים זהים המתואמים ביניהם.

מתי זה קורה? לרוב...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

Makomle

הוד השרון

 ©2017