July 29, 2017

שאלה:

המשפחה היא הבסיס הרגשי של כולנו. הקרקע שעליה אנו צומחים, לומדים ומתפתחים. אז איך קורה שדווקא עם האנשים הקרובים לנו ביותר קשה לנו להסתדר? שאחים רבים ביניהם, שיש נתק בין מתבגר להוריו, שקשה להידבר אחד עם השני בצורה שקולה ומכבדת?

תשובה:

מסתבר שדווקא הקירבה שאנחנו חשים כ...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

Makomle

הוד השרון

 ©2017