Recent Posts

Archive

Tags

מקוםלה – גישור בין מתבגרים ובוגרים צעירים, לבין הוריהם

שאלה:

למה דרוש גישור בין מתבגרים ובוגרים צעירים להוריהם?

תשובה:

גיל ההתבגרות (שנמשך היום עד גיל 30...) הוא תקופה סוערת ורוויית תהפוכות רגשיות.

לעיתים, עקב הנטייה של בני הנוער והבוגרים הצעירים לנהוג באופן קיצוני, נוצרים מצבים של הליכה לקצוות משני הצדדים, וחסר ה"סולם" שיעזור לצדדים לרדת מהעץ...

לכאן נכנס תהליך הגישור הייחודי המתבצע על ידי מגשרת מומחית בנושא, בקליניקת מקוםלה הוד השרון.

שאלה:

זהו הליך גישור שאינו ידוע כל כך. מאיפה צץ הרעיון?

תשובה:

כיום כשאומרים גישור, מדובר בעיקר על סכסוכים עסקיים או ערכיים (כמו בקיבוצים), סכסוכי ממון ובין בני זוג לקראת הגירושין.

רעיון הגישור בין בני משפחה התפתח אצלי לאחר שניהלתי פרויקט גישור חדשני, בין בני נוער במצבי מצוקה לבין הוריהם, או אחרים הקרובים להם.

הפרויקט התנהל בעמותת עלם, והיה בשיתוף עם מרכז גבים לגישור.

בפרויקט הכשרנו עשרים וחמישה מגשרים מתנדבים (כולל אותי...) לפעול כמתווכים בין בני הנוער למשפחותיהם או לחבריהם.

דוגמאות לגישורים שנעשו – נער ששהה ברחוב תקופה ארוכה, ורק באמצעות הגישור חזר לדבר עם הוריו. נערה שהסתדרה הרבה יותר טוב עם סבתה מאשר עם אמה, ואמה רצתה לשנות זאת.

נערה שפגעה פיזית בחברתה בפנימייה בה התגוררו שתיהן. נער שנהג להכות את אחיו הקטן ורק בגישור התברר שזו דרכו להגן עליו, כי הוא לא רוצה שאחיו ילך בעקבותיו...

עם סיום הפרויקט (שנמשך ארבע שנים), הבנתי את נחיצות הרחבת המענה הגישורי לסכסוכים בתוך המשפחה, בעיקר בגילאים הרלוונטיים של 15-30.

שאלה:

האם מתבגר בן 16 שבורח מהבית, הוא כמו בוגר צעיר בן 25 שאינו מוצא את דרכו בחיים?

תשובה:

בוודאי שקיים הבדל מהותי בין שני המצבים. מה שמשותף לשניהם היא העובדה ששניהם עדיין תלויים במידה מסוימת בהוריהם, ושכישורי התקשורת במשפחה אינם מספיקים בכדי לנהל דיאלוג שיעזור לפתור את המשבר שנוצר ביחסים.

שאלה:

מה ההבדל בין גישור מסוג זה, לטיפול משפחתי?

תשובה:

ההבדל הראשוני הוא בהתכווננות, וביכולת לגייס את בני המשפחה. הרבה יותר קל לגייס נער שאינו מדבר עם אביו לתהליך קצר של גישור, מאשר לתהליך ארוך יותר של טיפול משפחתי.

ההבדל השני הוא שבגישור יש שלבים מובנים שבסופם יש שאיפה להגיע להסכם משותף, ואילו בטיפול משפחתי ההסתכלות היא הרבה יותר לעומק.

שאלה:

מה הם שלבי הגישור הייחודי הזה, ובכמה מפגשים מדובר?

תשובה:

שלבי הגישור הם -

א. מפגש עם על אחד מהצדדים לחוד, בכדי להבין טוב יותר את מצבו ואת התוצאה איתה הוא רוצה לצאת עם סיום הגישור.

ב. מפגש משותף, שבו כל צד מציג את עמדתו, והצד השני מקשיב.

ג. מעבר מעמדות לצרכים – ניסיון להגיע להבנות של הבסיס המשותף שעליו שני הצדדים מסכימים (כגון איכפתיות למשפחה), ומה הצורך הייחודי שעולה אצל כל צד בגישור (למשל מתן כבוד אצל ההורים, ומתן עצמאות לנער).

ד. ניסוח של ההסכם המשותף, שמקובל על שני הצדדים.

אורכו של הליך גישור כזה הוא 4-7 מפגשים.

אתם מוזמנים לפנות להתייעצות ראשונית לעוזית - עו"ס, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מגשרת ומנהלת קליניקת מקוםלה בהוד השרון.